PERGOLA OVER THE HOUSE

ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

L’arquitectura bioclimàtica s’adapta a cada lloc. El projecte ha de garantir els principis bàsics de: Captació i emmgatzemament d’energia. Aïllament tèrmic i protecció solar...
rehab façana edific oficines

REHABILITACIÓ DE LA FAÇANA D’UN EDIFICI D’OFICINES

L’obra que s’ha fet a la façana ha consistit en la subjecció de les plaques existents amb cargols autoroscants d’inoxidable . Aquestes plaques protegeixen...