7 PUNTALS PER UNA ARQUITECTURA SOSTENIBLE

1. Emplaçaments sostenibles: Alterar el mínim possible l’hàbitat Decantar-se per emplaçament amb infraestructures existents Recuperació de sòl contaminats. Atenció a la fonamentació! Gestió correcta...

IMPERMEABILITZACIÓ D’UN DIPÒSIT AMB POLIUREA

El dipòsit pot contenir 235.000 litres d’aigua per a reg i consum humà. Si cada dia es perd 1 cm d’alçada d’aigua, es perden...

ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

L’arquitectura bioclimàtica s’adapta a cada lloc. El projecte ha de garantir els principis bàsics de: Captació i emmgatzemament d’energia. Aïllament tèrmic i protecció solar...

REHABILITACIÓ TÈRMICA DE FAÇANA

L’obra que s’ha fet a la façana ha consistit en la subjecció de les plaques existents amb cargols autoroscants d’inoxidable . Aquestes plaques protegeixen...