7 PUNTALS PER UNA ARQUITECTURA SOSTENIBLE

aaSERMEL, arquitectes
PAISATGE URBANISME EDIFICACIÓ
Creat el 10/08/2010
Objectius d’un edifici-urbanisme-paisatge1 sostenible
1.       Identificació dels valors ambientals, paisatgístic i patrimonials del territori
2.       Protecció de l’entorn i de les persones que han d’habitar-hi1
1Aquesta paraula engloba qualsevol tipus de projecte arquitectònic que es vulgui portar a terme.
Requisits a complimentar en el disseny de l’edifici sostenible:
1.       Emplaçaments sostenibles:
a.       Alterar el mínim possible l`hàbitat
b.      Decantar-se per emplaçament amb infraestructures existents
c.       Recuperació de sòl contaminats. Atenció a la fonamentació!
d.       Gestió correcta de les aigües de tormentes, que limiti l’arrossegament de materials
e.       Impacte mínim sobre el microclima
2.       Eficiència en l’ús de l’aigua:
a.       tractament de les aigües grises i recuperació d’aigües plujanes per al regim de recàrrega de l’aqüífer local.
b.       Retroalimentació en l’ús intermedi pel reg: superfície de coberta
3.       Eficiència energètica en els edificis i atmosfera saludable:
a.       Optimització del rendiment energètic amb l’aïllament tèrmic de totes les cares de l’envolvent
b.       Evitar ponts tèrmics i fugues tèrmiques
c.       Potenciar l’ús d’energies renovables
d.       Verificar que l’edifici dissenyat compleix els requisits de baix consum
e.       Recuperació de l’escalfor interior. Sistema Passivhaus
f.        Evitar desprendiment de gasos tòxics en cas d’incendi
4.       Materials de construcció respectuosos amb el medi ambient:
a.       Preferència d’utilització de materials reciclats o d’origen local o regional
b.       Utilització de matèries primeres que pugui ser ràpidament renovades, com la fusta certificada o el bambú
c.       Que l’aire interior sigui renovat amb un sistema eficaç de ventilació
d.       Fomentar l’ús de materials que no emetin olors ni gasos irritants
e.       Localització de focus de contaminats químics, per evitar-ne la proximitat a espais habitables
5.       De les instal.lacions
a.       Minimització de les instal.lacions amb proteccions dels edicis per mitjans naturals: ombres, pèrgoles, plantacions de fulla caducifòlia
b.       Control individualitzat de sistemes tèrmics i de ventilació i il.luminació
c.       Correcta dosificació de temperatura i humitat, evitar temperatures excessives i capricioses.
d.       Millorar la capacitat de llum  de dia i captació solar a l’hivern
e.       Evitar l’aire condicionat, en la mesura del possible i a tota costa!
6.       Minimitzar els  residus de construcció i demolició
a.       Gestió dels residus de la construcció
b.       Rebliment en la pròpia obra o llocs propers
7.       Calcular el cost de cicle de vida de la construcció.
a.       Preguntar-se per la vida útil de l’edifici o l’activitat
b.       No fer excessos en les inversions
c.       Elaborar Plans d’etapes durant la vida útil de l’edifici
d.       Elaborar manuals de manteniment i millora
e.       Tenir en compte que sempre calen millores i adaptacions
Requisits a complimentar en el disseny de l’urbanisme i el paisatge sostenible:
        I.      Procurar pensar una ciutat, un carrer, un barri, un paisatge amb respecte i visió de futur
     II.      Començar primer a pensar com ha de ser la gestió d’aquest espai 
  III.  Fer el projecte en base a una gestió sostenible del medi natural o urbà.