ÚS COMERCIAL I ACTIVITATS

2012-CENTRE HÍPIC OMEGA 2006-oficines 02 9404-apartaments turistics HOTEL A LLAFRANC 9611-AMPLIACIÓ RESTAURANT DEL PORT DFE BLANES

Les activitats són usos amb tractament normatiu específic que no estan vinculats a l’ús residencial. El nostre objectiu és la incorporació d’aquests usos en els edificis harmonitzant els requeriments físics i legals de l’activitat amb l’entorn que han d’ocupar. Les activitats es mouen en un àmbit espacial i normatiu canviant. Cal dissenyar espais adaptables, amb idees clares, que permetin patir canvis sense perdre prestacions i atractius.