ÚS COMERCIALACTIVIDADES

2012-CENTRE HÍPIC OMEGA 2006-oficines 02 9404-apartaments turistics HOTEL A LLAFRANC 9611-AMPLIACIÓ RESTAURANT DEL PORT DFE BLANES Les activitats són usos amb tractament normatiu específic que no estan vinculats a l’ús residencial. El nostre objectiu és la incorporació d’aquests usos en els edificis harmonitzant els requeriments físics i legals de l’activitat amb l’entorn que han d’ocupar. Les activitats es mouen en un àmbit espacial i normatiu canviant. Cal dissenyar espais adaptables, amb idees clares, que permetin patir canvis sense perdre prestacions i atractius.

2012-CENTRE HÍPIC OMEGA 2006-oficines 02 9404-apartaments turistics hotel blaumar5 9611-AMPLIACIÓ RESTAURANT DEL PORT DFE BLANES Las actividades son usos con tratamiento normativo específico que no están vinculados al uso residencial. Nuestro objetivo es la incorporación de estos usos en los edificios armonizando los requerimientos físicos y legales de la actividad con el entorno que tienen que ocupar. Las actividades se mueven en un ámbito espacial y normativo cambiante. Hay que diseñar espacios adaptables, con ideas claras, que permitan sufrir cambios sin perder prestaciones y atractivos.