AÏLLAR ACÚSTICAMENT UN PAVIMENT

El silenci és un valor en alça. Aconseguir l’aïllament del soroll del pis superior o de les habitacions adjacents.
Per fer-ho s’ha fet cerca . El procés ha consisitit en:
1 Extreure el paviment existent fins el gruix necessari per la nova solució constructiva.
2 Col·locar una manta d’aïllament acústic a impacte, el millor per aconseguir 34 dBA d’aïllament
3 Extendre una capa de morter per poder-hi fer l’acabat final
4 Acabat amb làmina de PVC especial per a l’ús de l’edifici