ARQUITECTURA BIOCLIMÀTICA

Casa de les Pedreres

L’arquitectura bioclimàtica s’adapta a cada lloc. El projecte ha de garantir els principis bàsics de: Captació i emmgatzemament d’energia. Aïllament tèrmic i protecció solar a l’estiu sobretot a la façana sud i la de ponent. Ús de materials propis o propers del lloc. Ús de materials sans o sense compostos volàtils. Treball amb les energies renovables. Aprofitar el sol i la ventilació. Recuperació de l’entalpia interna amb intercanviadors de temperatura de l’aire. Estalvi d’aigua  evitant recorreguts llargs en les instal·lacions. Estalvi d’aigua en la jardinera amb la plantació d’espècies autòctones