BUSCANT EL SOL AL BARRI VELL DE GIRONA

1-2-ACTUAL 02  P1240829 Estat inicial de l’habitatge.

L’estat inicial era de molt mal estat. Les finestres del riu no tenien vidres. L’aire i els coloms entraven lliurement a niuar . Hi havia goteres, envans trencats i no es podia aprofitar res. Abans de fer cap proposta es va extreure el cel ras per veure l’estat de les bigues . Aquestes estaven bé, excepte la jàssera que les suportava, que estava literalment partida i es recolzava miraculosament. Amb aquest inici es va decidir seguir fent cales i saber com estaven les bigues del terra. Aquestes estaven pitjor que les del sostre. Calia intervenir totalment en l’habitatge. Es va procedir a fer la substitució de les bigues de fusta del terra per una bigues d’acer. L’execució de l’obra es va fer per l’habitatge sense afectar l’interior de l’establiment inferior. el qual tenia un cel ras. El canvi es va fer acuradament per sobre. Es va resubjectar el cel ras inferior a la nova estructura de sostre. Amb el terra ja sòlid, es va procedir a fer la substitució de la jàssera superior. Aquesta es va dimensionar fent la hipòtesi de suportar càrregues per envans de pisos superiors.

Proposta

9512-ESTAR 2
La proposta va consistir en fer dues zones, una a cada costat de la part central que era portant.  A la banda del riu quedava una sala diàfana de 20 m2 per distribuir a la banda del carrer una altra d’un 15 m2. Sense l’encanyissat dels cel rasos l’espai es més alt del normal sense ser una doble alçada. Amb aquestes premisses es volia fer un programa funcional complet. A la zona de dia es volia tenir un espai d’entrada, biblioteca, cuina, menjador, estar, galeria i el lavabo. A la zona de nit, una habitació i un vestidor Un moble central és el que va permetre encabir tantes funcions en un espai tant petit. Aquest moble fet amb DM pintat era espai de rebost, espai de llibres, espai de recolzament de sofà. El recorregut era perimetral i els recorreguts eren més llargs i així aconseguírem un programa complet.

1-2-planta   9512-BIGA

Procés d’obra …
9512-BIGA 9512-ESCALA altell  2 cuina 1-2-obra 9512-CUINABANY 9512-LAVABO 9512-ESTAR