CAL BULL – La Seu d’Urgell

L’estructura urbana del casc antic de La Seu és un entramat de carrers estrets concèntrics a la plaça de l’església. El parcel·lari és una trama de parcel·les molt estretes i fondes ocupant fins i tot el nucli de l’illa en planta baixa. Les cases són de crugia única o doble. En el nostre cas és d’una sola crugia recolzant a mitgeres. L’amplada de la casa és de la llargada dels troncs dels arbres, essent d’ uns 4 metres d’amplada. Dins de l’amplada hi ha una escala per grimpar a les plantes i a cada planta hi ha una o dues dependències. La secció de la casa és molt característica de les cases d’alta muntanya, amb un programa funcional repartit en 4 plantes. A la planta baixa hi havia el bestiar de tracció i la seva escalfor servia de calefacció; Avui dia hi deixem el cotxe, les bicicletes i la caldera. A la planta primera hi havia la cuina amb un foc a terra, el menjador, la comuna,i un llarg penjador per deixar la gorra i l’abric; s’atravessava el menjador per arribar a l’escala per anar a la resta de la casa. A la reforma hem deixat les mateixes funcions però tot fet nou ja que aquest és l’únic ssotre que estava en mal estat i es va fer nou. Aquesta primera planta consta de llar de foc, la cuina, un bany petit i el mateix penjador. Travessem la zona d’estada i seguim per la mateixa escala i el mateix passamà. Quantes mans han passat per ací… En amunt, s’ha deixat intacta l’escala i els forjats també. Únicament s’han sorrejat les bigues. Sorprenentment, hem retrobat un color torrat molt confortable dels cairats entre l’encalat dels revoltons. Per sobre del forjat s’ha fet una capa de repartiment , els terres s’han fet nous amb rajola. La gran proesa de l’obra ha estat el pati interior al final de la parcel·la. S’ha fet un gran buidat de dalt a baix de les tres últimes plantes per cercar el sol que entra pel paller i baixa fins a donar claror al sostre de la cuina, que té unes finestres que s’obren per ventilar. La distribució de la planta segona i tercera, la de les habitacions, és igual, dues habitacions i un bany i el pati de llum i sol. A l’última planta hi ha el paller, la planta més valorada per l’entrada del sol directe . Més enllà, si t’enfiles una mica, es veuen les Muntanyes del Cadí. 9719-pati-vistasupeior-2-red 9719-pati-vistainferior-6-red 9719-fusteria pati 9719-pati 01 9719-Cal Bull 01 9719-escala 02 9719-façana acabada 9719-escala a golfes 9719-habitacions04