CASA · EDIM

La casa es va construir  a Sentmenat l’any 1996. La distribució interior consta de 6 semi nivells al voltant d’una escala central que actua d’espai distribuidor. Els recorreguts són mínims al voltant de l’escala i no hi ha passadissos. Climàticament aquest nucli central actua de xemeneia de ventilació, degut a unes finestres a la coberta que a l’estiu xuclen l’aire calent i es produeix un sistema de ventilació natural per efecte Venturi. A l’hivern es tanquen les finestres i ja no hi ha aquest corrent. El sistema constructiu és a base de murs portants de fàbrica vista per l’exterior, cambra d’aire i aïllament i envans interiors enguixats. El sistema de coberta fa una doble plegada per reduir la dimensió de les obertures i obrir les vistes al jardí i augmentar la captació solar i lumínica.

SENTMENAT-01

SENTMENAT-02