CASA · JACASA · JA

Aquesta casa es va construir del 1997-1998. La disposició d’aquesta casa està a dalt d’un petit turó degut al desnivell de la parcel·la. Té grans vistes sobre la parcel·la, rep molta insolació i per això es van fer un porxos tan amplis i unes proteccions solars a les finestres a base de lames de fusta. La casa consta de dues plantes i l’accés des del carrer es fa a través d’un semi nivell, tant a l’entrada com en el garatge. La composició volumètrica és de casa en “L”, però amb dues plantes. Totes dues plantes té unes volades a la façana sud. El sistema constructiu és a base de paret d’obra vista tant en l’exterior com en l’interior. Aquest detall va fer que les instal·lacions anessin per parets molt concretes i que la fàbrica anés revestida. Joan-Anton-00 Joan-Anton-4 Joan-Anton-1 Joan-Anton-2 Joan-Anton-6 Joan-Anton-7

Esta casa se construyó del 1997-1998. La disposición de esta casa está arriba de un pequeño cerro debido de al desnivel de la parcela. Tiene grandes vistas sobre la parcela, recibe mucha insolación y por eso se hicieron un porches tan amplios y unas protecciones solares a las ventanas en base de lamas de madera. La casa consta de dos plantas y el acceso desde la calle se hace a través de un semi nivel, tanto a la entrada como en el garaje. La composición volumétrica es de casa en “L”, pero con dos plantas. Las dos plantas tiene unos voladizos a la fachada sur. El sistema constructivo está en base de pared de obra ver tanto en el exterior como en el interior. Este detalle hizo que las instalaciones fueran por paredes muy concretas y que la fábrica fuera revestida. Joan-Anton-00 Joan-Anton-4 Joan-Anton-1 Joan-Anton-2 Joan-Anton-6 Joan-Anton-7