CASA · JOICACASA·JOICA

Una casa petita amb un petit programa de necessitats que es resol de manera compacte.La tradicional separació en plantes queda diluïda per una organització amb mitjos nivells. Els recorreguts entre garatge i zona de dia, entre zona de dia i zona de ni i, entre la zona de nit i l’altell, es limiten a salvar un desnivell de mitja alçada. La connexió entre espais és ràpida i còmoda i fa  servir l’escala com espai de recoirregut fluïd, sense necessitat de passadissos. colomer 1-colors colomer 3-colors P1290618 P1290606 P1290617

Una casa pequeña con un pequeño programa de necesidades que se resuelve de manera compacta. La tradicional separación entre plantas queda diluida por una organización a base de medios niveles. Los recorridos entre garaje y zona de día, entre zona de día y zona de noche y entre la zona por la noche y el altillo, se limitan a salvar un desnivel de media altura. La conexión entre espacios es rápida y cómoda y se usa la escalera como espacio fluido de recorrido, sin necesidad de pasillos. colomer 1-colors colomer 3-colors P1290618 P1290606 P1290617