CONCURS CARRIL BICI CALONGECONCURSO CARRIL BICI

Es proposà un carril bici amb material sorrenc aguantat per franges de còdol de riu. S’aprofitaven els ressalts de les feixes per fer pujades i baixades pels ciclistes més intrèpids.

curri-bici-3

foto: Robert Doisneau

curri-bici-5
Se propuso un carril bici con material arenoso aguantado por franjas de guijarro de río. Se aprovechaban los resaltes de los lindes de los campos para hacer subidas y bajadas parar los ciclistas más intrépidos.

curri-bici-3

foto: Robert Doisneau

curri-bici-5