URBANITZACIO I PAISATGEURBANIZACION Y PAISAJE

Aquest apartat és un compendi d’aquells estudis i treballs relacionats amb el paisatge i l’ordenació del territori i de l’espai públic. Consideració atenta de tots els condicionants de l’entorn perquè l’arquitectura passi a ser entorn ella mateixa. Blog Arxiu de paisatge 07-ECOMUSEU-01 concurs arbucies-3 concurs GAVÂ eines de picapedrer-H ascensor pedreres 03 ALPENS 1 bossost0 valoritzacio-av-2 XIRINGUITO -0 curri-bici-5

Este apartado es un *compendi de aquellos estudios y trabajos relacionados con el paisaje y la ordenación del territorio y del espacio público. Consideración atenta de todos los condicionantes del entorno porque la arquitectura pase a ser en torno ella misma. Blog Arxivo de paisaje 07-ECOMUSEU-01 concurs arbucies-3 concurs GAVÂ eines de picapedrer-H ascensor pedreres 03 ALPENS 1 bossost0 valoritzacio-av-2 XIRINGUITO -0 curri-bici-5