EDIFICI “CASSÀ 2” 24 HABITATGES EDIFICIO “CASSÀ 2″24 VIVIENDAS

Aquest edifici està situat en una cantonada del carrer principal i més transitat de la població i un vial secundari que connecta el poble amb l’àmbit rural. Aquest edifici resol la dificultat normativa del canvi d’alçades en façana. Un element més de complexitat és el pendent del vial secundari, a través del vestíbul d’accés per aquest vial. Edifici a Cassà de la selva02

Edifici a Cassà de la selva04Edifici a Cassà de la selva03Edifici a Cassà de la selva01

Este edificio está situado en una esquina de la calle principal y más transitado de la población y un vial secundario que conecta el pueblo con el ámbito rural. Este edificio resuelve la dificultad normativa del cambio de alturas en fachada. Un elemento más de complejidad es la pendiente del vial secundario, a través del vestíbulo de acceso por este vial. Edifici a Cassà de la selva02

Edifici a Cassà de la selva04Edifici a Cassà de la selva03Edifici a Cassà de la selva01