EDIFICI 5 HABITATGES EN RENGLERA A VALL LLOBREGAEDIFICIO 5 VIVENDAS EN HILERA EN VALL LLOBREGA

La geometria de la parcel·la i l’orientació solar a sud van configurar els plecs de la façana. La cornisa de cada habitatge és contínua i canvia de pla a cada llindar de parcel·la fent un doble joc d’ombres.

Cases en renglera a Valllobrega 02
Cases en renglera a Valllobrega 01

La geometría de la parcela y la orientación solar a sur configuraron los pliegues de la fachada. La cornisa de cada vivienda es continua y cambia de plan a cada umbral de parcela haciendo un doble juego de sombras.

Cases en renglera a Valllobrega 02
Cases en renglera a Valllobrega 01