EDIFICI 8 HABITATGES A BARCELONA “BIOMBOS”EDIFICIO 8 VIVIENDAS EN BARCELONA

Aquest edifici està en una cantonada del Carrer de sants. Aquest carrer és una via molt important que connecta la Plaça d’Espanya amb el Barri de Sants. Aquest carrer és molt comercial. La parcel·la està situada al costat del mercat del barri.Té uns 600 m2. La normativa municipal obliga a fer aparcaments en planta soterrani. En aquest cas no era possible encabir aquest aparcament i el soterrani es va aprofitar per magatzem del locals comercials  de la planta baixa. L’accés a les plantes d’habitatges es fan per un lateral del carrer no principal, d’aquesta manera es pot aprofitar tota la façana principal per a local comercial. Els habitatges se situen en 4 plantes, amb dos a cada nivell. La façana resol el gir de la cantonada amb un trencament del pla de façana i un gir continu de les baranes dels balcons. La façana entra i surt per donar espai a la zona de davant de la sal d’estar i s’estreny a la zona de servei.
L’acabat de la façana principal és amb acabat de fusta de la casa Prodema. L’aspecte exterior desitjat era transportar l’esperit i els acabats propis de l’habitatge unifamiliar i superposarlo en pisos a Barcelona.Les parts massisses de les façanes es allà on se situen les habitacions.

Edifici 6 habitatges al Barri de Sants 03Edifici 6 habitatges al Barri de Sants 02

Edifici 6 habitatges al Barri de Sants 04Edifici 6 habitatges al Barri de Sants 01Este edificio está en una esquina de la Calle de santos. Esta calle es una vía muy importante que conecta la Plaza de España con el Barrio de Sants. Esta calle es muy comercial. La parcela está situada junto al mercado del barrio.Tiene unos 600 m2. La normativa municipal obliga a hacer aparcamientos planta sótano. En este caso no era posible *encabir este aparcamiento y el sótano se aprovechó por almacén del locales comerciales de la planta baja. El acceso a las plantas de viviendas se hacen por un lateral de la calle no principal, de este modo se puede aprovechar toda la fachada principal para local comercial. Las viviendas se sitúan en 4 plantas, con dos a cada nivel. La fachada resuelve el giro de la esquina con una rotura del plan de fachada y un giro continuo de las barandillas de los *balcons. La fachada entra y sale para dar espacio a la zona de ante la sal de estar y se estrecha en la zona de servicio.
El acabado de la fachada principal es con acabado de madera de la casa *Prodema. El aspecto exterior deseado era transportar el espíritu y los acabados propios de la vivienda unifamiliar y *superposarlo en pisos en Barcelona.Las partes macizas de las fachadas se allá donde se sitúan las habitaciones.

Edifici 6 habitatges al Barri de Sants 03Edifici 6 habitatges al Barri de Sants 02

Edifici 6 habitatges al Barri de Sants 04Edifici 6 habitatges al Barri de Sants 01