EDIFICI HORITZONTAL A VALL LLOBREGAEDIFICIO HORIZONTAL EN VALLOBREGA

Hi ha dues maneres de fer cases en renglera, amb règim de propietat horitzontal. En aquest cas, l’aparcament és comunitari i l’accés es fa per un lateral de la parcel·la. Al tenir més de 5 cotxes cal fer una sectorització de la planta soterrani respecte de la resta de l’edifici. A partir de la planta baixa, cada habitatge consta de dues plantes. A la planta baixa té jardí per les dues façanes. El jardí de l’interior de la parcel·la té una part de terrassa. Un detall molt bonic de la planta dels habitatges és la disposició de les escales entrellaçades entre habitatges. Aquesta disposició permet organitzar les habitacions de la planta superior al voltant d’un sol espai de vestíbul.
Altres Cases en renglera a Valllobrega 02
Altres Cases en renglera a Valllobrega 03
Altres Cases en renglera a Valllobrega 01Hay dos maneras de hacer casas en *renglera, con régimen de propiedad horizontal. En este caso, el aparcamiento es comunitario y el acceso se hace por un lateral de la parcela. Al tener más de 5 coches hay que hacer una *sectorització de la planta sótano respecto del resto del edificio. A partir de la planta baja, cada vivienda consta de dos plantas. A la planta baja tiene jardín por las dos fachadas. El jardín del interior de la parcela tiene una parte de terraza. Un detalle muy bonito de la planta de las viviendas es la disposición de las escaleras entrelazadas entre viviendas. Esta disposición permite organizar las habitaciones de la planta superior alrededor de un solo espacio de vestíbulo.

Altres Cases en renglera a Valllobrega 02
Altres Cases en renglera a Valllobrega 03
Altres Cases en renglera a Valllobrega 01