EDIFICI 32 HABITATGES A CORNELLA DEL TERRIEDIFICIO 32 VIVENDAS EN CORNELLA DE TERRI

Aquest edifici té molt poca alçada, en canvi està situat en una parcel·la llarga, a la zona de creixement suburbà típic de’un poble. L’edifici consta de varies escales amb garatge a la planta soterrani. En total hi ha 32 habitatges repartits en PB+2. La segona planta té golfes, tal com permet la normativa.

Edifici plurifamiliar a cornellà de Terri

Este edificio tiene muy poca altura, en cambio está situado en una parcela larga, en la zona de crecimiento suburbano típico de’un pueblo. El edificio consta de varías escaleras con garaje a la planta sótano. En total hay 32 viviendas repartidas en *PB+2. La segunda planta tiene buhardillas, tal como permite la normativa.

Edifici plurifamiliar a cornellà de Terri