EDIFICI 32 HABITATGES A CORNELLA DEL TERRI

Aquest edifici té molt poca alçada, en canvi està situat en una parcel·la llarga, a la zona de creixement suburbà típic de’un poble. L’edifici consta de varies escales amb garatge a la planta soterrani. En total hi ha 32 habitatges repartits en PB+2. La segona planta té golfes, tal com permet la normativa.

Edifici plurifamiliar a cornellà de Terri