“ELS 7 PUNTALS DE L’ARQUITECTURA SOSTENIBLE”


Aquests puntals estan inspirats en els paràmetres que s’utlitzen en les certificacions LEED, GBCe altres filosofies verdes per l’edificació sostenible.
Començar amb aquests puntals és tenir una bona base per a fonamentar un edifici sostenible, encara que no tinguem una medalla d’or o de plata, sabem que construïm amb paràmetres d’economia sostenible.

1. Emplaçaments sostenibles:

 • Alterar el mínim possible l’hàbitat
 • Decantar-se per emplaçament amb infraestructures existents
 • Recuperació de sòl contaminats. Atenció a la fonamentació!
 • Gestió correcta de les aigües de tormentes, que limiti l’arrossegament de materials
 • Impacte mínim sobre el microclima

2. Eficiència en l’ús de l’aigua:

 • tractament de les aigües grises i recuperació d’aigües plujanes per al regim de recàrrega de l’aqüífer local.
 • Retroalimentació en l’ús intermedi pel reg: superfície de coberta

3. Eficiència energètica en els edificis i atmosfera saludable:

 • Optimització del rendiment energètic amb l’aïllament tèrmic de totes les cares de l’envolvent
 • Evitar ponts tèrmics i fugues tèrmiques
 • Potenciar l’ús d’energies renovables
 • Verificar que l’edifici dissenyat compleix els requisits de baix consum
 • Recuperació de l’escalfor interior. Sistema Passivhaus
 • Evitar desprendiment de gasos tòxics en cas d’incendi

4. Materials de construcció respectuosos amb el medi ambient:

 • Preferència d’utilització de materials reciclats o d’origen local o regional
 • Utilització de matèries primeres que pugui ser ràpidament renovades, com la fusta certificada o el bambú
 • Que l’aire interior sigui renovat amb un sistema eficaç de ventilació
 • Fomentar l’ús de materials que no emetin olors ni gasos irritants
 • Localització de focus de contaminats químics, per evitar-ne la proximitat a espais habitables

5. De les instal.lacions

 • Minimització de les instal.lacions amb proteccions dels edicis per mitjans naturals: ombres, pèrgoles, plantacions de fulla caducifòlia
 • Control individualitzat de sistemes tèrmics i de ventilació i il.luminació
 • Correcta dosificació de temperatura i humitat, evitar temperatures excessives i capricioses.
 • Millorar la capacitat de llum  de dia i captació solar a l’hivern
 • Evitar l’aire condicionat, en la mesura del possible i a tota costa!

6. Minimitzar els  residus de construcció i demolició

 • Gestió dels residus de la construcció
 • Rebliment en la pròpia obra o llocs propers

7. Calcular el cost de cicle de vida de la construcció.

 • Preguntar-se per la vida útil de l’edifici o l’activitat
 • No fer excessos en les inversions
 • Elaborar Plans d’etapes durant la vida útil de l’edifici
 • Elaborar manuals de manteniment i millora
 • Tenir en compte que sempre calen millores i adaptacions