ESTUDI D’IMPACTE DE VISUALS

En aquest projecte se’ns va demanar saber quin impacte causaria la nova construcció de les edificacions d’una naur de valorització de residus des dels Clots de Sant Julià.
Val a dir que actualment ja existeix una nau amb la mateixa funció. En aquest estudi es van traçar les visuals  des de la carretera d’accés als Clots. També es va calcular l’angle de les visuals i quina alçada havia de tenir les plantacions d’arbres per evitar la visió de la nau , camí dels Clots.
EIV_FORALLAC-3EIV_FORALLAC-2EIV_FORALLAC

EIV_FORALLAC-1En este proyecto se nos pidió saber qué impacto causaría la nueva construcción de las edificaciones de una nave de valorización de residuos desde los Hoyos de Santo Julià.
Justo es decir que actualmente ya existe una nave con la misma función. En este estudio se trazaron las visuales desde la carretera de acceso a los Hoyos. También se calculó el ángulo de las visuales y qué altura tenía que tener las plantaciones de árboles para evitar la visión de la nave , camino de los Clots.
EIV_FORALLAC-3EIV_FORALLAC-2EIV_FORALLAC

EIV_FORALLAC-1