MODULARMODULAR

L’encariment dels materials i de la mà d’obra fa quasi impossible fer-se una casa a mida. L’estandarització i la modulació permeten aprofitar els materials en tota la dimensió evitant les mermes i desperdicis. La modulació, amb unes bones instruccions de muntatge, permeten la construcció amb mà d’obra poc especialitzada.   3 moduls 9x3XIRINGUITO -0 centre hipic 00 modular a França aparcament  al'aire lliure 01

El encarecimiento de los materiales y de la mano de obra hace casi imposible la construcción de una vivienda a medida. La estandarización y la modulación permiten aprovechar los materiales en tota su dimensión evitando desperdicios. La mano de obra puede ser menos especializada y hasta permite la autoconstrucción , con unas buenas instrucciones de montaje.   3 moduls 9x3XIRINGUITO -0 centre hipic 00 modular a França aparcament  al'aire lliure 01