HABITATGES MODULARS A FRANÇAVIVIENDAS MODULARES EN FRANCIA

L’encàrrec consisteix en fer un model d’habitatge personalitzat.
A França hi ha una cultura molt arrelada de la vida al camp. La gent té com a hobbie la seva llar i el gaudi del jardí.
Es proposen unes cases que es poden personalitzar. El concepte es basa és un nucli central amb totes les instal·lacions bàsiques.
modular a França -VErSIÖ AEl encargo consiste al hacer un modelo de vivienda personalizada.
En Francia hay una cultura muy arraigada de la vida al campo. La gente tiene como *hobbie su hogar y el goce del jardín.
Se proponen unas casas que se pueden personalizar. El concepto se basa es un núcleo central con todas las instalaciones básicas.
modular a França -VErSIÖ A