7 PUNTALS PER UNA ARQUITECTURA SOSTENIBLE

1. Emplaçaments sostenibles:

 • Alterar el mínim possible l’hàbitat
 • Decantar-se per emplaçament amb infraestructures existents
 • Recuperació de sòl contaminats. Atenció a la fonamentació!
 • Gestió correcta de les aigües de tormentes, que limiti l’arrossegament de materials
 • Impacte mínim sobre el microclima

2. Eficiència en l’ús de l’aigua:

 • tractament de les aigües grises i recuperació d’aigües plujanes per al regim de recàrrega de l’aqüífer local.
 • Retroalimentació en l’ús intermedi pel reg: superfície de coberta

3. Eficiència energètica en els edificis i atmosfera saludable:

 • Optimització del rendiment energètic amb l’aïllament tèrmic de totes les cares de l’envolvent
 • Evitar ponts tèrmics i fugues tèrmiques
 • Potenciar l’ús d’energies renovables
 • Verificar que l’edifici dissenyat compleix els requisits de baix consum
 • Recuperació de l’escalfor interior. Sistema Passivhaus
 • Evitar desprendiment de gasos tòxics en cas d’incendi

4. Materials de construcció respectuosos amb el medi ambient:

 • Preferència d’utilització de materials reciclats o d’origen local o regional
 • Utilització de matèries primeres que pugui ser ràpidament renovades, com la fusta certificada o el bambú
 • Que l’aire interior sigui renovat amb un sistema eficaç de ventilació
 • Fomentar l’ús de materials que no emetin olors ni gasos irritants
 • Localització de focus de contaminats químics, per evitar-ne la proximitat a espais habitables

5. De les instal.lacions

 • Minimització de les instal.lacions amb proteccions dels edicis per mitjans naturals: ombres, pèrgoles, plantacions de fulla caducifòlia
 • Control individualitzat de sistemes tèrmics i de ventilació i il.luminació
 • Correcta dosificació de temperatura i humitat, evitar temperatures excessives i capricioses.
 • Millorar la capacitat de llum  de dia i captació solar a l’hivern
 • Evitar l’aire condicionat, en la mesura del possible i a tota costa!

6. Minimitzar els  residus de construcció i demolició

 • Gestió dels residus de la construcció
 • Rebliment en la pròpia obra o llocs propers

7. Calcular el cost de cicle de vida de la construcció.

 • Preguntar-se per la vida útil de l’edifici o l’activitat
 • No fer excessos en les inversions
 • Elaborar Plans d’etapes durant la vida útil de l’edifici
 • Elaborar manuals de manteniment i millora
 • Tenir en compte que sempre calen millores i adaptacions