… i que s’emportin la runa!

Reparació a la Galeria del riu

Doncs sí!
Gràcies a l’ull observador de la Cristina, que havia vist que una part de l’arrebossat de la façana del riu havia caigut. M’ha dit: això fa lleig, cal arreglar ….I QUE S’EMPORTIN LA RUNA!


Estat Actual:Un tirant del revoltons s’havia rovellat i amb la pèrdua de resistència  ha provocat un petit desplaçament d’una bigueta, que a la vegada ha fet caure la part del morter de l’arrebossat de la façana que hi tenia contacte.
Proposta: La reparació ha consistit en col·locar uns tirants d’acer nous collats a les bigues inferiors del voladís. El ferrer ha collat una platina en forma de revoltó soldada a les bigues originals. El suplement d’acer fa de lligam entre les dues estructures. S’han fet punts de soldadura per unificar l’entramat de biguetes d’acer.

Reparació de balcons

Al cap d’uns dies…. Mira’t els balcons hi ha una esquerda que fa lleig!
El “fa lleig”  a nivell arquitectònic significa necessitat de manteniment. 
ës per això tant important mirar i remirar-se un edifici, per anar detectant fissures i arreglant-les i evitar una degradació de l’edifici.
La solució ha consistit en fer sanejament de l’esquerda, obrint-la i rascar bé fins trobar l’acer i reblir amb morter de reparació SIKA TOP 122. Abans del morter s’hi ha posat una malla per ajudar a tenir major adherència entre la part de recobriment de la biga d’acer i la part del revoltó
Abans de la reparació