IMPERMEABILITZACIÓ D’UN DIPÒSIT AMB POLIUREA

El dipòsit pot contenir 235.000 litres d’aigua per a reg i consum humà. Si cada dia es perd 1 cm d’alçada d’aigua, es perden 785 litres al dia. Això fa pensar en una reparació. Després d’haver fet intents amb morter elàstic, s’ha trobat un material novedós, el poliurea. Estem fent cerca sobre aquest tema. i sembla un bon material. Seguirem informant en el decurs de l’obra.

Projectat de  Poliurea 30/4/2014

 

Poliurea finalitzat!

El següent pas és refer la tapa. La tapa anterior era de biguetes de formigó i solera de maó. Amb els cinquanta anys que havien passat, el formigó de les biguetes, deuria ser alumninós, pel seu color gris fosc, era tant fràgil que un cop de maceta el convertia en pols. L’acer  interior era rovellat. La tapa s’aguantava per la capa de compressió superior. Després de pensar diverses possibilitats, la millor opció sembla una altra vegada el forjat de bigueta autoportant , però ara amb formigó de major resitència i menor fissuració. D’aquesta manera no canviem l’estat de càrregues del sistema.