ITE’s als edificis

 AASERMEL-ITE AASERMEL-ITE AASERMEL-ITE AASERMEL-ITE  façana_petita
La inspecció visual consisteix en fe un repàs dels elements comuns dels tres sistemes de l’edifici: sistema envolvent (façanes, patis interiors, teulats..), sistema estructural (fonaments, sostres, parets, escales…), xarxa d’instal·lacions comunes (clavegueram, aigua, gas, electricitat, ascensor…) per tal de detectar possibles deficiències i determinar-ne el grau d’importància per a la salut de l’edifici.
 
La Generalitat de Catalunya va decretar  (D.187/2010) establir els següents terminis per expedir els Certificats d’Aptitud:
 Edificis anteriors al 1930                      fins al 31 de desembre de 2012
Entre 1931-1951                                   fins al 31 de desembre de 2013
Entre 1951-1960                                   fins al 31 de desembre de 2014
Entre 1961-1970                                   fins al 31 de desembre de 2015
A partir de 1971                                   fins l’any que assoleixi 45 anys.