LLAR D’INFANTS GUARDERIA

1995-avet-2                   1995-Avet-1

LLARD’INFANTS A OLOT

La llar d’infants s’havia de traslladar a un nou emplaçament. La construcció havia de fer-se amb rapidesa per no aturar l’activitat. Es va triar un sistema estructural amb elements prefabricats a base de plaques alveolars en els forjats i la coberta amb bigues de fusta laminada sobre suports d’acer. L’espai interior és una planta diàfana capaça d’admetre qualsevulla distribució. Es van fer les aules de nens d’un a tres anys a la planta baixa, amb sortida al jardí i els nadons menors d’un any, a la planta pis, amb una gran terrassa per poder treure’ls a prendre l’aire i al costat de la sala de direcció i sala de personal. La coberta té pendent en dos sentits recordant la forma d’un estel.

GUARDERÍA EN OLOT

1995-avet-2                   1995-Avet-1

La guardería se tenía que trasladar a un nuevo emplazamiento. La construcción tenía que hacerse con rapidez para no parar la actividad. Se eligió un sistema estructural con elementos prefabricados en base de placas alveolares en los forjados y la cubierta con vigas de madera laminada sobre apoyos de acero. El espacio interior es una planta diáfana *capaça de admitir cualquiera distribución. Se hicieron las aulas de niños de uno a tres años a la planta baja, con salida al jardín y los bebés menores de un año, a la planta piso, con una gran terraza para poder sacarlos a tomar el aire y junto a la sala de dirección y sala de personal. La cubierta tiene pendiente en dos sentidos recordando la forma de una estrella. 1995-Avet-1 1994-AVET3