LLAR D’INFANTS

1995-avet-2

LLAR D’INFANTS A OLOT

La llar d’infants s’havia de traslladar a un nou emplaçament. La construcció havia de fer-se amb rapidesa per no aturar l’activitat. Es va triar un sistema estructural amb elements prefabricats a base de plaques alveolars en els forjats i la coberta amb bigues de fusta laminada sobre suports d’acer. L’espai interior és una planta diàfana capaça d’admetre qualsevulla distribució. Es van fer les aules de nens d’un a tres anys a la planta baixa, amb sortida al jardí i els nadons menors d’un any, a la planta pis, amb una gran terrassa per poder treure’ls a prendre l’aire i al costat de la sala de direcció i sala de personal. La coberta té pendent en dos sentits recordant la forma d’un estel.

1994-AVET3