MASIA CAN MALLORCA

Criteris de Rehabilitació:

Aquesta edificació era un conglomerat de petites edificacions sense que cap fos el cos principal. Potser foren varies cases. El que es va decidir va ser convertir en un sol volum  i es van unificar cobertes i careneres, simplificant els detalls de la coberta .

 

PLANTA           1998CanMallorca AUX-red

ADcanMallorca.jpg