MASIA PUJOLASSOS

Criteris de Rehabilitació:

– Estructura: Es va substituir per un altre sostre de fusta massissa tractada i amb acabat a tall de    serra vast. Com entrebigat es va col·locar encadellat de fusta, que fou una decisió conjunta amb la    propietat.

– Coberta: Es va fer un cèrcol de coronament en totes les parets perimetrals. La secció del    coronament va ser amb paret de pedra+cèrcol armat+paret de pedra interior.

– Façana: Es va netejar els junts d e la pedra i es va omplir amb junt resseguint la pedra.

 

1997-Riudaura 00- PLANTA 1997Riudaura AUX-re

 

ADridaura.jpg