MILLORES TÈRMIQUES EN EDIFICI D’OFICINES

Les millores han consistit en superposar una capa d’aïllament tèrmic i un aplacat d’al·lumini per sobre de la placa del cantell. Vegeu la notícia al nostre blog.

rehab façana edific oficines