MILLORES TÈRMIQUES EN UN HABITATGE

 

 

ESTAT ACTUAL
Es tracta d’una teulada de forma trapezoidal. No hi ha careners a les interseccions i el gir de la teula es fa guanyant espai en la canal, de manera que aquesta es va fent més estreta. 
Aquesta solució és molt enginyosa i la teula ho permet. 
En aquest teulat però, la falta d’espai entre teules i l’ orientació nord de la teulada i els anys,  ha fomentat el creixement d’herbes entre les teules.
 

 

 

SOLUCIÓ ADOPTADA
Aprofitant que calia un reforma energètica de l’immoble per evitar alts consum d’energia, s’han aixecat les teules i s’ha incorporat aïllament tèrmic. 
La disposició de la teula s’ha fet de manera diferent. Les teules s’ha col·locat perpendiculars a la façana i no s’ha hagut de tallar. A les interseccions s’han fet careners.