MÍNIMA CONSTRUCCIÓ AMB FUSTA

EDIFICACIONS AUXILIAR PER UNA HIPICA P1310983 P1310986 P1310995 P1310982  Han finalitzat ells treballs de construcció pel guardar material del Centre Hípic .  La construcció s’ha fet amb fusta de pi encadellada. Els suports verticals s’han fet a base de pal de telèfon clavats  a terra directament i panells de fibrociment translúcids de recuperació. És un exemple de construcció feta amb materials reciclats i respectuosa amb l’emplaçament.