MÍNIMA CONSTRUCCIÓ AMB FUSTAMÍNIMA CONSTRUCCIÓN CON MADERA

EDIFICACIONS AUXILIAR PER UNA HIPICA  P1310983 P1310986 P1310995 P1310982  Han finalitzat ells treballs de construcció pel guardar material del Centre Hípic .  La construcció s’ha fet amb fusta de pi encadellada. Els suports verticals s’han fet a base de pal de telèfon clavats  a terra directament i panells de fibrociment translúcids de recuperació. És un exemple de construcció feta amb materials reciclats i respectuosa amb l’emplaçament.

EDIFICACIONS AUXILIAR PER UNA HIPICA  P1310983 P1310986 P1310995 P1310982  Han finalizado ellos trabajos de construcción por el guardar material del Centro *Hípic . La construcción se ha hecho con madera de pino machihembrada. Los apoyos verticales se han hecho en base de palo de teléfono clavados a tierra directamente y paneles de fibrocemento *translúcids de recuperación. Es un ejemplo de construcción hecha con materiales reciclados y respetuosa con el emplazamiento.