ESCOLA ANGLESA

El mur de tanca de l’escola s’ha realitzat amb mur de contenció de formigó armat amb encofrat amb textura de fusta a abse d’uns panells de silicona que aporten la textura.