OBERTURA EN CANTONADA

Projecte i Direcció d’obra.

Confecció d’obertura en un mur d’obra de fàbrica de rajol de 30 cm de gruix. a base de fer un JOU en cantonada. 

Situació: Barri de les Pedreres. Girona. 
novembre 2012