PEDRERES I OFICIS DE LES PEDRERES DE GIRONACANTERAS Y OFICIOS EN GIRONA

A través de la memòria oral dels picapedreres i gent d el’ofici que ha treballat a les Pedreres i encara viu, hem recollit el nom de les Pedreres i al seva localització.

També hem pogut localitzar els murs de càrrega o carregadors que encara existeixen al lloc.

A través de les explicacions dels picapedreres hem sabut la tècnica de com es separaven els blocs de pedra de la roca mare i com es feien blocs petits per a ser treballats.
eines de picapedrer-Hplafó1A través de la memoria oral de los picapedreras y gente d el’oficio que ha trabajado a las Canteras y todavía vive, hemos recogido el nombre de las Canteras y al suya localización.
También hemos podido localizar los muros de carga o cargadores que todavía existen al lugar.
A través de les explicacions dels picapedreres hem sabut la tècnica de com es separaven els blocs de pedra de la roca mare i com es feien blocs petits per a ser treballats.
eines de picapedrer-Hplafó1