PENSAR UNA CASA – AUSTERITAT EN ELS MATERIALS – DEPURACIÓ DE PROCESSOS

El procés de simplificació és llarg. Anar filtrant per arribar a allò mínim per a construir una casa. Pensar en una casa per a viure. El viure-hi com objectiu. Una casa que tingui caliu d’estada en el seu estat final, però passant per la disciplina de l’austeritat en els materials, en els sistemes constructius, en la manera de viure. Sempre depurant cada un d’aquests processos. 23 22 P1000339 21 20-pergola over the housel 20-pergola in automn 20 pergola in winter 19 19 roof 18 the stair 16 waves of the concrete 16 moving walls 15 14-escala 13-a box into the mountain 12 11 10 09 08 07 06- 06 05 04-House into the mountain 03 02-come in 01 00-into the earth 00 00- house on a tree 24

El proceso de simplificación es largo. Ir filtrando para llegar a aquello mínimo para construir una casa. Pensar en una casa para vivir. El vivir como objetivo. Una casa que tenga rescoldo de estancia en su estado final, pasando por la disciplina de la austeridad en los materiales y de los sistemas constructivos, la simplicidad en la manera de vivir. Siempre depurando cada uno de estos procesos. 03 02-come in 00-into the earth 00 00- house on a tree 23 22 P1000339 21 20-pergola over the housel 20-pergola in automn 20 pergola in winter 19 19 roof 18 the stair 16 waves of the concrete 16 moving walls 15 14-escala 13-a box into the mountain 12 11 10 09 08 07 06- 06 05   04-House into the mountain 01