QUI SOMQUIEN SOMOS

 
    
Aquesta web és un recull dels projectes més rellevants que hem realitzat. Tot i que per nosaltres tots els projectes són importants. La web anirà completant-se en dos sentits, retroactivament, recuperant projectes no digitals i, amb els projectes nous que anem acabant. 

AASERRAMELENDEZARQUITECTES és un equip format pels arquitectes.

C/ Bellavista, 10 · 17004-GIRONA Tf. 972 20 82 59 Web:   http://aasermel.cat/ Mail:   aasermel@coac.net
News: http://aasermelarquitectes.blogspot.com.es/
  
El nostre bagatge professional es remunta a l’any 1994. Tenim el nostre despatx a Girona i ens desplacem a tot el territori català. En cada cas, treballem adaptant la praxi constructiva de l’entorn i els mitjans de la zona. La nostra especialitat és l’edificació d’obra nova i la rehabilitació.
El treball professional projectual es basa en complementar els edificis amb conceptes de control ambiental passius (mnca-mitjans naturals de control ambiental) , conceptes “verds” o de sostenibilitat, conceptes “blaus” de reducció de residus amb l’objectiu d’obtenir un estalvi energètic  en el consum dels edificis.

Per nosaltres tots els projectes són importants i no depenen de la mida sinó de la intenció del projecte i de la voluntat de ser ben executada.

La fita de l’equip és resoldre el programa funcional i les necessitats del client tenint en compte els principis bàsics de la sostenibilitat : 

 • Identificació dels valors ambientals, paisatgístics i patrimonials del territori.
 • Protecció de l’entorn i de les persones que han d’habitar en els nostres projectes de cases o de ciutat.
 • Construir amb materials sans i pel bé de les persones, de les properes generacions i de la sostenibilitat del planeta.
 CAM00037  P1280136-GREY

Enric Serra Grau. Arquitecte

Arquitectura Superior . UPC (1992) A  l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Certifiacdor energètic. LIDER / CALENER /CE·3/CE3·X

Rosa Melendez Frigola. Arquitecta Arquitectura Superior . UPC (1994) A  l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya. Màster en Medi Ambient . UdG (2011) A  la Universitat de Girona, amb l’especialitat Ordenació el Territori i gestió del Paisatge. Post Grau en Rehabilitació, Reparació i Diagnosi d’Edificis (1994)A a Universitat Politècnica de Catalunya.

Nascut a Barcelona el 1964- va col·laborat en diversos despatxos d’arquitectura dins l’especialitat de projectes i concursos d’idees per edificis públics abans d’exercir com arquitecte.

Llicenciat  en arquitectura per l’Escola Tècnics Superior d’Arquitectura de Barcelona, especialitat en projectes. Al llarg de la seva carrera professional ha realitzat  projectes relacionats amb el món de l’urbanisme i del paisatge com …, d’edificació …. . També ha impartit classes de projectes  ala Universitat Internacional de Catalunya.

2001-2003 Professor de projectes a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

1993-1994. Col·laboración en el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, secció obres i manteniment de Barcelona, realitzant estudis i projectes per l’adecuació d’accessibilitat de les escoles públiques  d’ educació secundària de Barcelona.

1992 Llicenciatura en Arquitectura per la Universidad Politècnica de Catalunya, a l’ Escola Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB)  amb qualificació d’ Excelent.

1988  Beca ILAUD (International Laboratory Architecture and Design) en Siena Italia)

1987  Beca INDESEM (International Design Seminar) en DELFT ( Holanda).

Nascuda a Girona el 1969- Llicenciada en arquitectura per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, especialitat Projecte, Urbanisme i Història el 1964 i Màster en Medi Ambient el 2011 per la Universitat de Girona, especialitat Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient.

Vaig iniciar-me en el mon de la rehabilitació , reformant masies i ampliacions d’habitatges a La Garrotxa. En paral·lel ja vàrem fundar l’Estudi AAsermel arqutectes a Girona

2013 Col·laboració per Recerca a la Universidad de Girona UdG per projecte de Recerca a l’Insititut d’Investigació i Apliacions sobre Benchmarking en els consum dels equipaments d’una ciutat intermitja.

2012 Col·laboració amb el Ministeri de Cultura per realitzar  l’aixecament de la Planimetria de les Esglèsies Romàniques del Gironès per l’Encivlopedia del Romànic Digital, amb conveni amb la Fundació Santa Maria la Real de Palencia

2011. Màster de Medi Ambient per la Universidad de Girona.

1994 Postgrau en Rehabilitació , Reparació  i Diagnosi d’Edificis d’Habitatges.

1994 Llicenciatura en Arquitectura per la Universitat Politècnica de Catalunya, a l’Escola Superior d’ Arquitectura de Barcelona (ETSAB)

1990  Colaboració en una Tesi Doctoral sobre Acústica i Paisaje a la Universidad de Arquitectura de Barcelona.

1990  Stage  sobre investigació de l’espai urbà sonor a l’ Ecole d’Architecture de Grenoble (Francia), dirigit por l’Equip Interdisciplinar EUTERPES de la universitat de Grenoble.

1989  Beca ERASMUS a la Universitat de Palerm (Italia) sobre Restauració de Monuments.

SERVEIS

 En el camp de l’arquitectura d’ús residencial :

 • Unifamiliar:    reformes, ampliacions i habitatges nova planta
 • Plurifamiliar:  edificis d’habitatges de fins 4 plantes i habitatges en renglera

En el camp de l’arquitectura d’us comercial i la industrial  :

 • Ampliacions i reforma d’indústria existent
 • Oficines
 • Llars d’infants
 • Restaurants
 • Construccions industrials
 • Centre Hípic

En el camp del Planejament i Urbanística:

 • Modificacions puntuals de planejament general  POUM, NNSS, PGU
 • Redacció de Planejament derivat: Plans Parcial, Pla Especial, Estudis de Detall

En l’àmbit del Paisatge i  Medi Natural :

 • Estudis d’impacte Visual
 • Estudi d’implantació d’edificis de gran format en sòl rústic
 • Projectes d’Activitats en sòl no urbà

 

El equipo AASERRAMELENDEZARQUITECTES  está formado por los arquitectos Tenemos el despacho en Girona, pero trabajamos en todo el territorio catalán adaptando la praxi constructiva al entorno y a los medios disponibles de la zona. Nuestra especialidad es la edificación tanto en obra nueva como en  rehabilitación. Hemos realizado proyectos de pequeño y gran formato relacionadas con la vivienda, el comercio y la industria. Nuestro objetivo es resolver el programa funcional teniendo en cuenta y aplicando en lo mayor  posible los principios básicos de la sostenibilidad: 

 • Identificación de los valores ambientales, paisajísticos y patrimoniales del territorio.
 • Protección del entorno y de las personas que han de habitar en nuestros proyectos de casas o de ciudades.
 • Construir con materiales sanos por el bien de las personas, sus generaciones futuras y la sostenibilidad del planeta.
 CAM00037  P1280136-GREY

ENRIC SERRA GRAU, ARQUITECTO

ROSA MELENDEZ FRIGOLA, ARQUITECTA

Socio cofundador del Estudio AASERMELarquitectes desde 1994.

Funciones: Project Manager, Supervisión de detalles constructivos y Dirección de obra Backgroud:

2000-2012 Director técnico de la promotora “Inversiones Inmobiliarias OIKIA SL y de su constructora INTORRE SL

2001-2003 Profesor de proyectos en la Universidad Internacional de Catalunya (UIC)

1993-1994. Colaboración en el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, sección obras y mantenimiento de Barcelona, realizando estudios y proyectos para la adecuación de las escuelas públicas de educación secundaria.

1985-1994 Colaboraciones profesionales en despachos de arquitectura e ingeniería de Barcelona

1992 Licenciado en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Catalunya, en la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB)  con la calificación de Excelente.

1988  Beca ILAUD (International Laboratory Architecture and Design) en Siena Italia)

1987     Beca INDESEM (International Design Seminar) en DELFT ( Holanda).

Socia fundadora del Estudio AASERMEL, arquitectes desde 1994.

Funciones: Coordinación de Proyectos , Project Leader

Backgroud:

2013 Colaboración con la Universidad de Girona UdG para proyecto de investigación en el Instituto de Investigación y Aplicaciones.

2012 Colaboración con el Ministerio de Cultura para realizar  el levantamiento de           Planimetría de las iglesias románicas de la comarca del Gironés.

2011 Máster en Medio Ambiente, por la Universidad de Girona.

1994 Postgrado en Rehabilitación , Reparación y Diagnosis de Edificios de Viviendas.

1994 Licenciada en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Catalunya, en la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB)

1990  Colaboración en una Tesis Doctoral sobre Acústica y Paisaje del Profesor F. Daumal e la Universidad de Arquitectura de Barcelona.

1990  Stage  a l’ Ecole d’Architecture de Grenoble (Francia), dirigido por el equipo interdisciplanar EUTERPES de la universidad de Grenoble sobre investigación del espacio sonoro.

1989  Beca ERASMUS en la Universidad de Palermo (Italia) sobre Restauración de Monumentos.

SERVICIOS

En el campo de la arquitectura de uso residencial: Unifamiliares:    reformas, ampliaciones y viviendas de nueva planta Plurifamiliares:  edificios de viviendas de hasta 5 plantas y viviendas en hilera y edificios horizontales En el campo de la arquitectura de uso comercial y la industrial : Ampliaciones y reforma de industria existente Oficinas Guarderías Restaurantes Construcciones industriales Centro Hípico y Yeguada En el campo del Urbanismo : Modificaciones puntuales de planeamiento general  POUM, NNSS, PGU Redacción de Planeamiento derivado: Planes Parcial, Planes Especiales, Estudios de Detalle En ámbito del paisaje y el Medio Ambiente hemos realizado: Estudios de Impacto Visual Estudios de implantación de edificios de gran formato en suelo rústico