QUI SOM

 
    
Aquesta web és un recull dels projectes més rellevants que hem realitzat. Tot i que per nosaltres tots els projectes són importants. La web anirà completant-se en dos sentits, retroactivament, recuperant projectes no digitals i, amb els projectes nous que anem acabant. 

AASERRAMELENDEZARQUITECTES és un equip format pels arquitectes.

C/ Bellavista, 10 · 17004-GIRONA Tf. 972 20 82 59 Web:   http://aasermel.cat/ Mail:   aasermel@coac.net
News: http://aasermelarquitectes.blogspot.com.es/
  
El nostre bagatge professional es remunta a l’any 1994. Tenim el nostre despatx a Girona i ens desplacem a tot el territori català. En cada cas, treballem adaptant la praxi constructiva de l’entorn i els mitjans de la zona. La nostra especialitat és l’edificació d’obra nova i la rehabilitació.
El treball professional projectual es basa en complementar els edificis amb conceptes de control ambiental passius (mnca-mitjans naturals de control ambiental) , conceptes “verds” o de sostenibilitat, conceptes “blaus” de reducció de residus amb l’objectiu d’obtenir un estalvi energètic  en el consum dels edificis.

Per nosaltres tots els projectes són importants i no depenen de la mida sinó de la intenció del projecte i de la voluntat de ser ben executada.

La fita de l’equip és resoldre el programa funcional i les necessitats del client tenint en compte els principis bàsics de la sostenibilitat : 

 • Identificació dels valors ambientals, paisatgístics i patrimonials del territori.
 • Protecció de l’entorn i de les persones que han d’habitar en els nostres projectes de cases o de ciutat.
 • Construir amb materials sans i pel bé de les persones, de les properes generacions i de la sostenibilitat del planeta.
 CAM00037  P1280136-GREY

Enric Serra Grau. Arquitecte

Arquitectura Superior . UPC (1992) A  l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Certifiacdor energètic. LIDER / CALENER /CE·3/CE3·X

Rosa Melendez Frigola. Arquitecta Arquitectura Superior . UPC (1994) A  l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya. Màster en Medi Ambient . UdG (2011) A  la Universitat de Girona, amb l’especialitat Ordenació el Territori i gestió del Paisatge. Post Grau en Rehabilitació, Reparació i Diagnosi d’Edificis (1994)A a Universitat Politècnica de Catalunya.

Nascut a Barcelona el 1964- va col·laborat en diversos despatxos d’arquitectura dins l’especialitat de projectes i concursos d’idees per edificis públics abans d’exercir com arquitecte.

Llicenciat  en arquitectura per l’Escola Tècnics Superior d’Arquitectura de Barcelona, especialitat en projectes. Al llarg de la seva carrera professional ha realitzat  projectes relacionats amb el món de l’urbanisme i del paisatge com …, d’edificació …. . També ha impartit classes de projectes  ala Universitat Internacional de Catalunya.

2001-2003 Professor de projectes a la Universitat Internacional de Catalunya (UIC)

1993-1994. Col·laboración en el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, secció obres i manteniment de Barcelona, realitzant estudis i projectes per l’adecuació d’accessibilitat de les escoles públiques  d’ educació secundària de Barcelona.

1992 Llicenciatura en Arquitectura per la Universidad Politècnica de Catalunya, a l’ Escola Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB)  amb qualificació d’ Excelent.

1988  Beca ILAUD (International Laboratory Architecture and Design) en Siena Italia)

1987  Beca INDESEM (International Design Seminar) en DELFT ( Holanda).

Nascuda a Girona el 1969- Llicenciada en arquitectura per l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, especialitat Projecte, Urbanisme i Història el 1964 i Màster en Medi Ambient el 2011 per la Universitat de Girona, especialitat Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient.

Vaig iniciar-me en el mon de la rehabilitació , reformant masies i ampliacions d’habitatges a La Garrotxa. En paral·lel ja vàrem fundar l’Estudi AAsermel arqutectes a Girona

2013 Col·laboració per Recerca a la Universidad de Girona UdG per projecte de Recerca a l’Insititut d’Investigació i Apliacions sobre Benchmarking en els consum dels equipaments d’una ciutat intermitja.

2012 Col·laboració amb el Ministeri de Cultura per realitzar  l’aixecament de la Planimetria de les Esglèsies Romàniques del Gironès per l’Encivlopedia del Romànic Digital, amb conveni amb la Fundació Santa Maria la Real de Palencia

2011. Màster de Medi Ambient per la Universidad de Girona.

1994 Postgrau en Rehabilitació , Reparació  i Diagnosi d’Edificis d’Habitatges.

1994 Llicenciatura en Arquitectura per la Universitat Politècnica de Catalunya, a l’Escola Superior d’ Arquitectura de Barcelona (ETSAB)

1990  Colaboració en una Tesi Doctoral sobre Acústica i Paisaje a la Universidad de Arquitectura de Barcelona.

1990  Stage  sobre investigació de l’espai urbà sonor a l’ Ecole d’Architecture de Grenoble (Francia), dirigit por l’Equip Interdisciplinar EUTERPES de la universitat de Grenoble.

1989  Beca ERASMUS a la Universitat de Palerm (Italia) sobre Restauració de Monuments.

SERVEIS

 En el camp de l’arquitectura d’ús residencial :

 • Unifamiliar:    reformes, ampliacions i habitatges nova planta
 • Plurifamiliar:  edificis d’habitatges de fins 4 plantes i habitatges en renglera

En el camp de l’arquitectura d’us comercial i la industrial  :

 • Ampliacions i reforma d’indústria existent
 • Oficines
 • Llars d’infants
 • Restaurants
 • Construccions industrials
 • Centre Hípic

En el camp del Planejament i Urbanística:

 • Modificacions puntuals de planejament general  POUM, NNSS, PGU
 • Redacció de Planejament derivat: Plans Parcial, Pla Especial, Estudis de Detall

En l’àmbit del Paisatge i  Medi Natural :

 • Estudis d’impacte Visual
 • Estudi d’implantació d’edificis de gran format en sòl rústic
 • Projectes d’Activitats en sòl no urbà