PROPOSTA DE MIRADOR A ALPENSPROPUESTA MIRADOR

Al màster de Medi Ambient ens vàren fer un treball de intervenir als boscos d’Alpens. En aquesta proposta es va suggerir de fer un mirador cap el poble, just a la carena de la muntanya. Des d’allí hi ha una vista panoràmica sobre el Lluçanès. Es va proposar un camí  per arribar amb cotxe. A dalt hi havia uns plafons explicant les llegendes de la zona. Aquest punt dalt la carena era l’inici de molts trajectes a peu que hi ha a la zona. El punt culminant de la intervenció era el mirador, amb un plafó d’acer ( Alpens és terra de ferrers) amb el nom dels pics més importants que es veuen des del mirador.


ALPENS 3ALPENS 0Al máster de Medio ambiente nos hicieron un trabajo de intervenir a los bosques de Alpens. En esta propuesta se sugirió de hacer un mirador cabe el pueblo, justo a la carena de la montaña. Desde allí hay una vista panorámica sobre el *Lluçanès. Se propuso un camino para llegar en coche. Arriba había unos plafones explicando las leyendas de la zona. Este punto arriba la carena era el inicio de muchos trayectos a pie que hay en la zona. El punto culminante de la intervención era el mirador, con un plafón de acero ( Alpens es tierra de herreros) con el nombre de los picos más importantes que se ven desde el mirador.

ALPENS 3ALPENS 0