REFORMA AL BARRI DE GRÀCIAREFORMA EN BARCELONA

Ens trobem amb un pis típic de Barcelona. L’accés és pel centre de l’habitatge. Un passadís llarg connecta totes les peces. A les façanes dues finestres a cada una. Una és façana protegida i l’altre dóna a un pati que és del pis.  Entre les dues façanes, un immens passadís amb peces interiors i les cambres sanitàries, la cuina.

Decidim que la zona d’estar ha de ser la del pati i les habitacions, les que donen al carrer, tal i com és actualment. La destresa de la proposta consisteix en articular el passadís perquè sigui una peça contínua sense cantonades. Serà important anular totes les portes intermitges i els seus brancals. Aquest canal serpenteja i comunica les dues façanes de l’immoble. Enmig, les portes corredisses s’obren discretament per ensenyar els seu mosaics hidràulics recuperats a les  peces interiors.

El paviment de les habitacions i el de la sala d’estar es fa de parquet de fusta encolat a una nova solera plana. Entre la fusta s’incorporen catifes de mosaic hidràulic que s’ha recuperat del mateix habitatge amb cura. A cada estança hi ha un dibuix diferent. Hi ha peces amb moltíssims colors i dibuixos de diferents estils. A la cuina es deixa el mosaic de quadres de colors, als banys tenen dibuixos geomètrics i les habitacions i la sal tenen els mosaics més artístics. Passeu i veieu!

0913-josep i anna-paviment hidràulic i parquet 0913-09 0913-JOSEP  I ANNA

0913-01 0913-10

0913-070913-08Nos encontramos con un piso típico de Barcelona. El acceso es por el centro de la vivienda. Un pasillo largo conecta todas las piezas. A las fachadas dos ventanas a cada una. Una es fachada protegida y el otro da en un patio que es del piso. Entre las dos fachadas, un inmenso pasillo con piezas interiores y las cámaras sanitarias, la cocina.

Decidimos que la zona de estar tiene que ser la del patio y las habitaciones, las que dan en la calle, tal y cómo es actualmente. La destreza de la propuesta consiste al articular el pasillo porque sea una pieza continua sin esquinas. Será importante anular todas las puertas *intermitges y sus jambas. Este canal *serpenteja y comunica las dos fachadas del inmueble. Enmedio, las puertas correderas se abren discretamente para enseñar los suyo mosaicos hidráulicos recuperados a las piezas interiores.

El pavimento de las habitaciones y el de la sala de estar se hizo de parquet de madera encolado a una nueva solera plana. Entre la madera se incorporaron alfombras de mosaico hidráulico que se recuperó con cuidado de la estracción del pavimento existente de la misma vivienda. En cada estancia hay un dibujo diferente. Hay piezas con muchísimos colores y dibujos de diferentes estilos. En la cocina se ha dejado el mosaico de cuadros de colores, en los baños se colocaron dibujos geométricos y en las habitaciones y la sala se pusieron los mosaicos más artísticos.

0913-josep i anna-paviment hidràulic i parquet 0913-09 0913-JOSEP  I ANNA

0913-01 0913-10

0913-070913-08