REHABILITACIÓ ST. JAUME DE LLIERCA

Es parteix d’una construcció feta a base de biguetes autoresistents de formigó amb cèrcol perimetral, però sense capa de compressió. L’estructura portant és de parets de càrrega perimetrals de gero i pilars interiors de formigó armat.

La petita construcció no ha estat mai acabada i la superfície que ocupa resulta insuficient pel nou programa funcional, que queda establert així:

La zona de nit, s’encabeix a la part existent i la zona d’estar o zona de dia, s’enabeix en l’ampliació ja que es podran fer grans finestrals i entrades de llum. L’escala també se situa a l’ampliació, amb una gran escala de cargol que comunica la planta pis amb l’estudi.

A la planta baixa amb garatge i trasters a la part existent i l’entrada, el rebedor i l’escala, a la part que s’amplia.

A la planta primera; dormitris i bany ala part existent i a la part nova, escala, cuina.menajdor i cambra de rentar.

A la planta segona, un Estudi que connecta ambdues construccions, amb una junt de dilatació a terra i coberta de fusta única que pot absorbir els moviments diferencials entre ambdues construccions

2000-eXTERIOR

2000-Sant Jaume de Llierca2000-Sant Jaume de Llierca02

2000-Sant Jaume de Llierca03

2000-estar 02