REHABILITACIÓ TÈRMICA DE FAÇANA

L’obra que s’ha fet a la façana ha consistit en la subjecció de les plaques existents amb cargols autoroscants d’inoxidable . Aquestes plaques protegeixen el cantell del forjat. A sobre de les plaques existents s’han col·locat planxes d’aïllament tèrmic de 3 cm per fer la doble funció de: – Donar rigidesa als panells d’alumini d’acabat – Aïllar l’edifici dels ponts tèrmics de forjat.