REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI

AÏLLAMENT DE COBERTA AMB PANELLS DE SURO Rehabilitar significa adequar un edifici a un nou ús. Quan rehabilitem energèticament un edifici, estem canviant la manera de funcionar de l’edifici. Estem canviant la relació entre la massa interior de l’immoble respecte l’ambient exterior. L’any 2009 vàrem començar a aprendre els criteris sistema Passivhaus, que a Europa i més concretament a Àustria, Alemanya, I els països del centre d’Europa ja tenen incorporats en el procés constructiu. La concepció centro europea de l’edifici és una concepció d’edifici hermètic i tancat on les renovacions de l’aire venen gestionades per màquines i tecnologia i, un sistema de filtratge i manteniment de filtres. La cultura mediterrània, que és fruit del clima, permet tenir edifici més oberts i ventilats, que depèn de les persones i dels materials. El pas als tancaments d’alumini, i el salt a la tecnologia obliga a tenir en compte l’standard europeu de la construcció i a la implementació de maquinària per a usar els edificis. En tot cas, sempre es pot construir amb sistemes tradicionals i no usar tecnologia. La base de tots dos casos per a l’estalvi energètic és l’aïllament tèrmic. A més aïllament, menys intercanvi amb l’exterior, i per tant, més vigilància de les condicions de l’aire interior. La premisa inicial, abans de començar qualsevol rehabilitació és aïllar les parets, sostres i paviments que estiguin en contacte amb l’exterior o amb el terreny. Un cop s’ha fet tot el possible per aïllar, llavors s’implementen les millores en les instal·lacions. El que no es pot fer és començar per canviar instal·lacions i posar plaques i altres avanços tecnològics, si la “caixa” no tanca bé i té pèrdues. Aïllants sans i aconsellables ambientalment:

material Conformació Coeficient l Energia incorporada
• Suro. S’obté de l’escorça de l’alzina surera l: 0,045 w / m K  E:4071 w / kg.
• Cànem. Fibra de ràpid creixement i fàcil cultiu amb la qual s’elaboren mantes aïllants, naturals i transpirables. l: 0,041 w / m K. E:1228 w / kg.
• Lli. Planta de cultiu fàcil i de baix impacte, que permet obtenir fibres aptes com a aïllant (es realitzen mantes de lli) i fibres per a l’elaboració de tèxtils. l: 0,040 w / m K. E: 1228 w / kg.
• Fusta. Els panells de fibres de fusta solen aprofitar residus del processament de la fusta o petites branques, per la qual cosa serien compatibles amb un aprofitament respectuós del bosc. Existeixen panells amb fibres gruixudes de fusta l: 0,050 w / m K. E: 4652 w / kg)
• Fusta. o panells lleugers de petites fibres resinosa aglomerades amb guix o ciment blanc l: 0,05 w / m K. E: 2391 w / kg).
*Gutex- *biohaus l= 0,037 (W/*mK
• Cel·lulosa. Es tracta de residus de paper que es reciclen en forma d’aïllant per a l’aïllament de cambres d’aire. Encara que requereix ser tractada amb substàncies químiques per evitar la floridura i protegir-la del foc, té molt bones propietats aïllants, és lleugera i requereix poca energia per a la seva fabricació. S’utilitza solta  l: 0,042 w / m K. E: 1422 w / kg), o
• Llana. Material natural obtingut de les ovelles, que fins i tot millora la seva capacitat d’aïllament quan s’humiteja. És una bona opció si es pot trobar un proveïdor i fabricant local. l: 0,04 w / m K. E: 2197 w / kg.
• Arlita (argila expandida), Aïllants minerals que requereixen més energia per manufacturar-se però són totalment naturals i inertes, sense cap component tòxic afegit. l: 0,1 w / m K. E: 1292 w /kg).
• Perlita *perlita i *vermiculita (feldspats i roques expandides). l: 0,05 w / m K. E: 2585 w / kg).
• Vidre cel·lular. Material lleuger i rígid, que s’empra en cobertes i es fabrica amb vidre reciclat.  l: 0,05 w / m K. E: 11631 w / kg.
* Polydros- vidre celular l: 0.048 w/mK
Altres materials naturals aïllants són:
la fibra de coco, fibra residual amb la qual, a més d’altres productes, es realitzen mantes aïllants -encara que és més adequada en els llocs en els quals sigui un producte local
o el cotó, vegetals. amb el qual també es realitzen mantes aïllants, encara que en moltes ocasions les condicions de cultiu no són tan respectuoses com en el cas d’altres fibres
la fibra de coco , fibra residual amb la qual, a més d’altres productes, es realitzen mantes aïllants -encara que és més adequada en els llocs en els quals sigui un producte local
la palla. Tradicionalment, són conegudes les característiques de confort passiu i aïllament de les cases de palla o de les de tova (realitzades amb blocs de fang i palla). Actualment existeixen panells manufacturats de palla i guix per a interiors.