REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

aa SERMEL- REHABILITACIÓ ENERGÈTICA

rehab façana edific oficines

Passos a seguir per una millora en l’estalvi del consum de manteniment dels edificis són: 1. Revisió dels paraments de l’edifici , parets, sostres i terres, amb una mesura de l’eficàcia de l’aïllament tèrmic.Si l’aïllament no és prou eficaç o aïllant, cal re-aïllar. 2. Cal veure la maquinària calorífica que hi ha en l’edifici. Si està aïllada o no. Si és obsoleta. 3. Revisarem les factures per veure si el consum energètic entra dins dels llindars de la normalitat 4. Cal revisar les franges horàries d’ús, els termostats i la racionalització del sistema 5. Anàlisi i reflexió sobre si calen canvis 6. Previsió del cost de la inversió i terminis de recuperació de la inversió Ús de materials sans i eficients: Els aïllaments tèrmics provenen de materials naturals o artificials.  En les estances habitables com dormitoris, habitacions d’hotels o edificis sanitaris optarem per l’opció materials d’origen natural, perquè són més sans. En altres estances es poden utilitzar aïllants tèrmics d’origen artificial. La certificació energètica: La certificació energètica permet donar una etiqueta a l’immoble per poder fer-lo comparable a altres immobles i poder saber si es tracta d’un immoble que consumeix molt o poc. La A és la qualificació més bona i verda. S’atorga als immobles que quasi no consumeixen. A partir de la lletra E és millor fer alguna intervenció per poder estalviar o reduir el consum.

Bones pràctiques  http://ec.europa.eu/energy/intelligent/files/library/brochures/accelerating-change-delivering-sustainable-energy-solutions.pdf