REPARACIÓ DE CORNISA EN EDIFICI D’OFICINES

Situació de la conrisa
Estat de la cornisa abans de la reparació
Reparació amb pintura impermeable
Protecció de la façana amb planxa formant
goteró en pla exterior del pla de façana