REPARACIÓ DE FAÇANA

VERS UNA REHABILITACIÓ  DE FAÇANA PER FASES

Va ser per una ventada. per sort no va passar res, però calia actuar.
En aquest cas la rehabilitació de la façana es va fent per parts però amb visió de futur…
Així ha estat com s’ha fet:
1. S’ha fet la consolidació de totes les plaques de la façana amb cargols autoroscants collats a la subestructura existent.
2. L’acabat de façana ha consistit en tapar els cargols de consolidació, millorar l’estètica de la façana i sobretot per evitar ponts tèrmics:  s’ha posat una placa de 4 cm de poliestirè extruït i a sobre una capa d’acabat d’alumini. L’aïllament també dóna rigidesa a l’alumini.
El detall de l’operació ha estat minuciós, fruit de moltes visites abans de començar, moltes converses i dibuixos.
De moment el % de façana que ha millorat energèticament parlant és d’un 20%. Ara ja no hi ha ponts tèrmics per transmissió a través de forjat.
La propera operació… potser serà el canvi de les fusteries i el vidre senzill per nous elements.
Ja veurem!

 

Façana acabada
Revestiment dels cantells dels forjats