PROJECTE CENTRE DE VALORITZACIO DE RESIDUS

PROJECTE NAU SÒL RUSTIC 02 PROJECTE NAU SÒL RUSTIC Es proposa fer el rebliment d’una sorrera amb bales de material inert. La capa d’acabat seria apte pel conreu amb conreu de diferents tipus, creant una trama amb tres tipus de sembrat. valoritzacio-av-0 valoritzacio-av-23-5