PROJECTE CENTRE DE VALORITZACIO DE RESIDUSPROYECTO CENTRO DE VALORIZACION DE RESIDUOS

PROJECTE NAU SÒL RUSTIC 02 PROJECTE NAU SÒL RUSTIC Es proposa fer el rebliment d’una sorrera amb bales de material inert. La capa d’acabat seria apte pel conreu amb conreu de diferents tipus, creant una trama amb tres tipus de sembrat. valoritzacio-av-0 valoritzacio-av-23-5

Se propone hacer el relleno de unazona de extracción de arena con balas de material inerte. La capa de acabado sería apta por el cultivo con diferentes tipos de cultivo, creando una trama paisajística con tres tipos de sembrado. PROJECTE NAU SÒL RUSTIC 02 PROJECTE NAU SÒL RUSTIC valoritzacio-av-0 valoritzacio-av-23-5