RETORN DEL SÒL EXTRET A LA TERRARETORNO DEL SUELO TOMADO A LA TIERRA

20-pergola in automn
El jardí és el revestiment de la casa. Amb el pas del temps, aquesta vegetació haurà crescut i serà la casa. Pensar una casa voltada de natura, una casa dalt d’un arbre, és un somni fet realitat.

20-pergola in automn
En la casa de las Pedreres (Canteras), el jardín es el revestimiento de la casa. Con el paso del tiempo, esta vegetación habrá crecido y será la casa. Pensar una casa cercada de naturaleza, una casa en un árbol, un sueño hecho realidad.