ROSA MELÈNDEZ FRIGOLA

Sòcia cofundadora de l’Estudi AASERRAMELENDEZARQUITECTES  des de 1994. Funcions: Coordinació de Projectes i Redacció de projectes d’edfiicació i urbansime

Backgroud:

 • 2013. Recerca a la Universitat de Girona sobre anàlisi i avaluació del consum energètic dels equipaments d’una ciutat intermitja.
 • 2012 Col·laboració amb el Ministeri de Cultura per realitzar Aixecament de Planimetria de les esglésies romàniques de la comarca del Gironès.
 • 2011 Màster al mig Ambient, per la Universitat de Girona.
 • 1995-1999 Col·laboració professional amb el despatx d’arquitectura tècnica de AATT&RAMON SOLER a Olot.
 • 1994 Postgrau en Rehabilitació , Reparació i Diagnosisi d’Edificis d’Habitatges.
 • 1994 Llicenciada en Arquitectura per la Universitat Politècnica de Catalunya, a l’Escola Superior d’Arquitectura de Barcelona (*ETSAB)
 • 1990 Col·laboració en una Tesi Doctoral sobre Acústica i Paisatge del Professor F. Daumal i la Universitat d’Arquitectura de Barcelona.
 • 1990 Stage a l’ Ecole d’Architecture de Grenoble (França), dirigit per l’equip interdisciplanar EUTERPES de la universitat de Grenoble sobre recerca de l’espai sonor.
 • 1989 Beca ERASMUS a la Universitat de Palerm (Itàlia) sobre Restauració de Monuments.

Formació continuada: Sistemes constructius, Urbanisme i Medi ambient 

 

 

 

 

 

 • 2013. Investigación en la Universitat de Girona sobre análisis y evaluación del consumo energético de los edificios de equipamientos de una ciudad intermedia.
 • 2012 Colaboración con el Ministerio de Cultura para realizar  Levantamiento de Planimetría de las iglesias románicas de la comarca del Gironès.
 • 2011 Máster en Medio Ambiente, por la Universidad de Girona.
 • 1995-1999 Colaboración profesional con el despacho de arquitectura técnica de AATT&RAMON SOLER en Olot.
 • 1994 Postgrado en Rehabilitación , Reparación y Diagnosisi de Edificios de Viviendas.
 • 1994 Licenciada en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Catalunya, en la Escuela Superior de Arquitectura de Barcelona (ETSAB)
 • 1990  Colaboración en una Tesis Doctoral sobre Acústica y Paisaje del Professor F. Daumal e la Universidad de Arquitectura de Barcelona.
 • 1990  Stage  a l’ Ecole d’Architecture de Grenoble (Francia), dirigido por el equipo interdisciplanar EUTERPES de la universidad de Grenoble sobre investigación del espacio sonoro.
 • 1989  Beca ERASMUS en la Universidad de Palermo (Italia) sobre Restauración de Monumentos.

Formación continuada Sistemas constructivos,  Urbanismo i Medio Ambiente