REHABILITACIÓ COBERTA PLANA D’EDIFICI SANITARI

Edificis nascuts els anys 70 es troben ara que els cal una mirada al capell. Els edificis també es fan vells i ara aprofitem per posar protegir els materials que s’havien deixat vists. En aquest cas, protegir l’estructura és el més important. El rajol de la coberta està en bon estat, però el revestiment de les bigues de formigó  tenir fissures que afectaven a l’armadura. La reparació ha consistit a doblar amb xapa la forma de les bigues, amb una capa prèvia d’impermeabilització.